Emise z dopravy zvyšují riziko úmrtí kojenců a vznik astmatu u dětí

Jen 5 až 10 % vozidel způsobuje 50 % škodlivých emisí

Co říkají data z Informačního systému technických prohlídek (ISTP)

Seznamte se s příšerkami