Emise z dopravy zvyšují riziko úmrtí kojenců a vznik astmatu u dětí

Znečištěné ovzduší souvisí se zvýšeným rizikem úmrtí kojenců. Částice PM10 a NO2 (oxid dusičitý), produkovaný ve velké míře právě výkonově upravenými automobily nebo vozy ve špatném technickém stavu jsou spojeny s 20-50% zvýšeným rizikem úmrtí u dětí narozených v nejvíce znečištěných oblastech, ve srovnání s těmi, kteří se narodili v nejméně znečištěných oblastech.

Znečištěné ovzduší ze silniční dopravy má škodlivé účinky na zdraví plic dětí po celou dobu života – počínaje vývojem během těhotenství, v raném dětství až po dospívání. Expozice znečištěnému vzduchu má vliv na snížení plicních funkcí dětí. Může tak negativně ovlivnit vývoj dětí a jejich dlouhodobý zdravotní stav dýchacího systému.

Znečištěný vzduch dopravou zvyšuje riziko vzniku astmatu dětí během předškolních let, vede i ke zvýšenému riziku vzniku alergické rýmy a ekzému. Se zvýšeným znečištěním vzduchu je spojen vyšší výskyt infekcí dýchacích cest, opakující se kašel a exacerbace astmatu.

V ČR je dlouhodobý nárůst alergických onemocnění u dětí, u astmatu pozorujeme setrvalý nárůst. V současné době je u nás 30% dětí s alergickým onemocněním.

Zdroj – Státní zdravotní ústav ČR, SZUCR


Autor článku: MUDr. Irena Opletalová

Zdroje:

The Effect of Air Pollution on Lung Development from 10 to 18 Years of Age. The New England Journal of Medicine vol 351, No 11, 2004, s. 1057-67. – Gauderman, W.J., Avol, E., Gilliland, F., Vora, H., Thomas, D., Berhane, K., McConnell, R., Kuentzli, N., Lurmann, F., Rappaport, E., Margolis, H., Bates, D., Peters, J.

Early life exposure to air pollution and incidence of childhood asthma, allergic rhinitis and eczema. European Respiratory Journal 2020 55: 1900913; DOI: 10.1183/13993003.00913-2019 – Teresa To, Jingqin Zhu, Dave Stieb, Natasha Gray, Ivy Fong, Lauren Pinault, Michael Jerrett, Alain Robichaud, Richard Ménard, Aaron van Donkelaar, Randall V. Martin, Perry Hystad, Jeffrey R. Brook, Sharon Dell

Všechny články