Možná máte doma příšerku a nevíte o tom!

Co je třeba si přiznat

Kvalita ovzduší je v první desítce seznamu Světové zdravotnické organizace příčin předčasných úmrtí a málo se o tom ví a ještě méně se o tom mluví. Vysoká intenzita osobní automobilové dopravy (až 73% cest) má na znečištění ovzduší ve městech většinový podíl. Přáli bychom si to změnit a známe cestu.

Chceme informovat a motivovat!

Ucelené informace o stavu technických prohlídek a měření emisí vozů v České republice nejsou snadno dostupné. A v kontextu s dopady osobní automobilové dopravy na životní prostředí a zejména na naše zdraví jsou tyto informace zásadní.

Chceme informovat a motivovat především obyvatele měst a těch, kteří do města dojíždí, aby svá vozidla používali uvědoměle, udržovali je v dobrém technickém stavu a přispěli tak ke snížení škodlivých emisí.

Proto jsme pro vás připravili projekt č. 3201400125 „Zdravé auto – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel. Projekt probíhá mezi 1.9. – 28.2.2023 s podporou Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR (z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy ć. SGS-4 REINE).

Za finanční podporu velice děkujeme.

Státní fond životního prostředí ČR: Norské fondy – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Ministerstvo financí České republiky: Ministerstvo financí ČR – EHP a Norské fondy (norskefondy.cz)

Fondy EHP a Norska: Home | EEA Grants

 

V průběhu kampaně vám budeme přinášet stále nové informace. Vytváříme pro vás edukativní videa, připravujeme workshopy a výzkum veřejnosti. V rámci kampaně pro vás také připravujeme měření emisí zdarma. Veškeré informace naleznete zde, na našem webu, a také v odborné publikaci, která bude vydána koncem projektu.

Nepřestávejte nás sledovat!

Lidé za projektem

prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. – pedagog a výzkumný pracovník, Fakulta strojní ČVUT, člen správní rady ASEM

MUDr. Irena Opletalová – lékařka a výzkumná pracovnice, Lékařská fakulta MU, Fakultní nemocnice Brno, členka správní rady ASEM

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A. – výzkumná pracovnice, Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Ing. Petr Novák – sw architekt a datový analytik, člen správní rady ASEM

Libor Fleischhans – lektor a školitel diagnostiky vozidel, zakladatel ASEM

Mgr. Jan Dupák, právník Transparency International

Ing. Tereza Libichová, komunikace PR

Michal Fleischhans – ředitel ASEM

Kontaktujte nás

rita.simon@ilaw.cas.cz – Ústav státu a práva Akademie věd ČR – hlavní řešitel projektu ,

michal.fleischhans@asem.cz (info@asem.cz) – Asociace emisních techniků a opravářů, z.s. (ASEM) – partner projektu