Nemáte doma příšerku?

Sledujte nás

Lidé za projektem

prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. – pedagog a výzkumný pracovník, Fakulta strojní ČVUT, člen správní rady ASEM

MUDr. Irena Opletalová – lékařka a výzkumná pracovnice, Lékařská fakulta MU, Fakultní nemocnice Brno, členka správní rady ASEM

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A. – výzkumná pracovnice, Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Ing. Petr Novák – sw architekt a datový analytik, člen správní rady ASEM

Libor Fleischhans – lektor a školitel diagnostiky vozidel, zakladatel ASEM

Mgr. Jan Dupák, právník Transparency International

Ing. Tereza Libichová, komunikace PR

Michal Fleischhans – ředitel ASEM

Kontaktujte nás

rita.simon@ilaw.cas.cz – Ústav státu a práva Akademie věd ČR – hlavní řešitel projektu ,

michal.fleischhans@asem.cz (info@asem.cz) – Asociace emisních techniků a opravářů, z.s. (ASEM) – partner projektu

Proč kampaň vznikla?

Kvalita ovzduší je v první desítce příčin předčasných úmrtí. Málo se však o kvalitě ovzduší ví a ještě méně se o ní mluví.

Vysoká intenzita osobní dopravy má na lokální znečištění ovzduší ve městech většinový podíl.

I když má technický stav vozidla dominantní vliv na jeho výsledné emise, nejsou ucelené informace o stavu technických prohlídek v České republice  snadno dostupné. To se snažíme změnit a zároveň i poukázat na problémová místa, která špatnou kvalitu kontrol v ČR způsobují.

Používejte prosím svá vozidla uvědoměle a udržujte je v dobrém technickém stavu – přispějete tak ke snížení škodlivých emisí ve svém okolí.

 

Děkujeme za podporu

Projekt č. 3201400125 „Zdravé auto – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel” byl v období 1.9. – 28.2.2023 podpořen Norskými fondy a Státním fondem životního prostředí ČR, z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy ć. SGS-4 REINE).

Státní fond životního prostředí ČR: Norské fondy – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Ministerstvo financí České republiky: Ministerstvo financí ČR – EHP a Norské fondy (norskefondy.cz)

Fondy EHP a Norska: Home | EEA Grants