VIDEO: Zdravotní následky působením výfukových emisí

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC – International Agency for Research on Cancer), která je součástí WHO, klasifikovala v roce 2013 znečištěný venkovní vzduch jako karcinogen skupiny I, tedy jasně prokázaný lidský karcinogen, (tzn. způsobuje nebo se spolupodílí na nádorovém bujení).

V roce 2018 došlo k 8,8 milionům předčasných úmrtí na celém světě, téměř půl milionu v Evropě [ref1] a k více než 10 tisícům předčasných úmrtí za rok 2019 v ČR v důsledku znečištěného ovzduší.Pokud uvážíme, že v 2020 byl počet obětí dopravních nehod v EU celkem 18 786. [ref2], je předčasná úmrtnost vlivem zhoršené kvality ovzduší 25x vyšší.Dlouhodobě dochází k nárůstu počtu nádorových, alergických a respiračních chorob. Znečištěné ovzduší souvisí se zvýšeným rizikem úmrtí kojenců a zvyšuje riziko vzniku astmatu dětí. Agentura IARC důrazně vyzývá státy k provedení účinných opatření vedoucích ke snížené expozici lidí znečištěnému vzduchu.


Autor článku: MUDr. Irena Opletalová

___
ref1 – EEA (European Environment Agency). Air Quality in Europe; Report; European Environment Agency: Copen-hagen, Denmark, 2020, doi:10.2800/786656.
ref2 – Road accident fatalities – statistics by type of vehicle ; eurostat

Všechny články