Pozvánka: Workshop pro obce a kraje

Zastupujete obec nebo kraj a máte zájem na zlepšení ovzduší, popř. se zabýváte kontrolou stanic technických prohlídek STK a SME? Zúčastněte se hybridního workshopu, který se bude konat v pondělí 22. května 2023 od 13.00 do 16.00 hod na Akademii věd ČR, kterého je možné se po předchozí registraci účastnit prezenčně nebo online.

Workshop je realizován v rámci projektu „Zdravé auto – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel“ s podporou Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR (z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014–2021, v rámci Výzvy č. SGS-4 REINE).

Účastníkům (na místě i online) bude zasláno osvědčení o absolvování workshopu.

V případě zájmu se přihlašte a vyberte, zda se zúčastníte osobně nebo on-line s pomocí přihlašovacího formuláře.
Možnost volby prezenční účasti bude z organizačních důvodů ukončena týden před datem konání.

 

Pořadatel: Ústav státu a práva Akademie věd ČR ve spolupráci s Asociací emisních techniků a opravářů, z.s. (ASEM).

Kontakt: eliska.johnova@ilaw.cas.cz.

Anotace workshopu

Emise z výfuků jsou pro naše zdraví škodlivější než emise z letadel, lodí nebo z elektráren. Jsou vypouštěny v bezprostřední blízkosti lidí a na kvalitu ovzduší ve městech tak mají často největší vliv. Zhoršená kvalita ovzduší způsobuje přibližně 10 – 20x více předčasných úmrtí než dopravní nehody a stojí za růstem vážných onemocnění. Celkové roční škody ze znečištěného vzduchu odhaduje světová banka na 5 % HDP.

Jak lze na tento problém reagovat v rámci řízení obcí?
Jaké právní nástroje lze pro řešení využít?
Jaké informace lze využít pro osvětu široké veřejnosti?
Na tyto a další otázky odpoví workshop určený pro zástupce samospráv „Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel“ pořádaný dne 22. 5. 2023 od 13 hod na půdě AV ČR.

Cílem workshopu pro zástupce obcí je přiblížení problematiky emisí z automobilové osobní dopravy a dopadů těchto emisí na život a zdraví lidí ve městech. Účastníci workshopu budou seznámeni s vědeckými výsledky v oblasti vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší s důrazem na vliv technického stavu vozidel na konečné emise. Z měření výfukových emisí v provozu vyplývá, že celou polovinu škodlivých emisí produkuje pouze přibližně 5 až 10 % osobních vozidel. Hlavní příčinou přitom není jejich stáří, ale technický stav, který způsobuje nárůst emisí mnohdy i tisícinásobně oproti vozidlům bez defektů a softwarových úprav.

Účastnící budou dále seznámeni se základy právní úpravy na úseku ochrany ovzduší a regulace dopravy a s možnostmi řešení ke zlepšování kvality ovzduší (typové schválení vozidla, nízkoemisní zóny, zahraniční zkušenosti s využitím nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší ve městech). Dále se budeme věnovat praktickým přínosům Informačního Systému Technických Prohlídek (ISTP) v návaznosti na kontrolu provozování stanic technických prohlídek vozidel a využitelností systému ISTP pro zlepšení kvality ovzduší, potažmo zlepšení kvality kontroly vozidel.

Workshop si klade za cíl primárně informovat o problému emisí a dále nabídnout nástroje k řešení na úrovni obcí a materiály k dalšímu šíření informační kampaně „Uzdrav příšerku“ široké veřejnosti.

Program

13.00 – Úvod ke kampani – Negativní vlivy emisí osobních vozidel na kvalitu ovzduší
Dr.iur. Rita Simon, LL.M., B.A. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), Michal Fleischhans (ASEM)

13.15 – Snižování emisí z dopravy péčí o vozidlo a rozumným stylem a rychlostí jízdy
prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. (ČVUT Praha)

13.35 – Typové schválení vozidla a emise z perspektivy kvality ovzduší / nízkoemisní zóny
JUDr. Jiří Vodička Ph.D. (MU Brno)

13.50 – Právní aspekty provozování kontrolních stanic – výzvy a problémy
Mgr. Jan Dupák (Transparency International)

14.05 – Best practices – zahraniční vzory řešení ke zlepšení kvality ovzduší ve městech
Dr.iur. Rita Simon, LL.M., B.A. (Ústav státu a práva AV ČR)

14.25 – Diskuse | Přestávka

15.00 – Informační Systém Technických Prohlídek (ISTP): Klíčový nástroj pro monitorování technických a emisních kontrol vozidel v ČR
Michal Fleischhans (ASEM), Ing. Petr Novák (ASEM)

15.50 –Zakončení workshopu

16.00 – Konec

Všechny články