VIDEO: Záznam workshopu pro zástupce obcí

Uspořádali jsme hybridní workshop pro zástupce obcí s cílem zlepšit kvalitu ovzduší vlivem snižování emisí u osobních vozidel. Na workshopu zaznělo celkem šest prezentací řečníků, které se věnovaly různým aspektům této aktuální problematiky. Chcete-li vědět co na workshopu zaznělo, nabízíme ke stažení jak prezentace ve formátu PDF, tak i videozáznam v plné délce až na diskusní část. Pakliže zastupujete obec nebo chcete přes její vedení zlepšit kvalitu ovzduší snížením emisí z dopravy, nabízíme pomocnou ruku v zlepšení dozoru nad stanicemi technických prohlídek STK/SME, které by neměly pouštět kontrolu vozidla ve špatném technickém stavu, jenž způsobují velkou část nademisí. Máte-li o takovou spolupráci zájem, napište nám na info@asem.cz.

Prezentace:

1. Rita Simon: Úvod ke kampani – Negativní vlivy emisí osobních vozidel na kvalitu ovzduší

2. Michal Vojtíšek: Snižování emisí z dopravy péčí o vozidlo a rozumným stylem a rychlostí jízdy

3. Jiří Vodička: Typové schválení vozidla a emise z perspektivy kvality ovzduší / nízkoemisní zóny

4. Jan Dupák: Právní aspekty provozování kontrolních stanic – výzvy a problémy

5. Rita Simon: Best practices – zahraniční vzory řešení ke zlepšení kvality ovzduší ve městech

6. Petr Novák: Informační Systém Technických Prohlídek (ISTP): Klíčový nástroj pro monitorování technických a emisních kontrol vozidel v ČR

Videozáznam z workshopu pro obce

___

Video: Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Foto: Eliška Johnová

Všechny články