VIDEO: Jak situaci kolem emisí hodnotí vědkyně Ústavu státu a práva AV ČR?

Ovzduší v našich městech dýcháme každodenně. Kvalita ovzduší v Evropě se sice v letech 1990–2017 významně zlepšila, protože se výrazně snížily emise rizikových látek u průmyslových procesů, ale v městských oblastech je znečištění ovzduší stále problematické kvůli neustále narůstající dopravě. V České republice konáme 73 % cest autem (v Praze jen necelou třetinu), a tyto mobilní zdroje emisi májí většinový podíl na znečištění ovzduší. Podle odhadů jsou v Praze vozidla odpovědná za cca. 80 % znečištění ovzduší, říká Dr. Rita Simon, LL.M., B.A. – výzkumná pracovnice, Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Zeptali jsme se jí v rozhovoru na další otázky, co si o emisích z dopravy v obcích myslí.

Všechny články