Michal
Cimala

Michal je známý český designér a sochař.  Vystudoval v ateliéru kov a šperk na UMPRUM a dosud působí v ateliéru sochařství na AVU v Praze. Spoluzakládal studio Trafačka a Trafo Gallery, kde sám prezentuje anebo organizuje další výstavy a události. Absolvoval celou řadu zahraničních stáží v Miláně, Berlíně, San Franciscu nebo ve Španělsku. Umění ho provází celým jeho životem, věnuje se také malbě, šperku, ale především hudbě.

Street art umělci a jejich díla:

Nadšenci
z UM-ŘEM školy

Ondřej
Hercík