Přinášíme vám hlavní poselství workshopu!

Pokud jste se našeho workshopu „Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel“ nemohli účastnit a nemáte čas si poslechnout jeho záznam, nevadí. Naši přednášející si pro vás připravili krátké shrnutí hlavních problémů a právních aspektů. V souhrnu také naleznete nástin možných řešení a označení důležitých aktérů, kteří mají k navrhovaným řešením kompetence.

Výstup z workshopu si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách Ústavu státu a práva Akademie věd ČR zde: 2023-06_Output_workshop.pdf (cas.cz)

Pokud máte jakékoliv dotazy ke snižování emisí u osobních vozidel nebo máte zájem se do kampaně také zapojit, neváhejte se nám ozvat!

 

 

Všechny články