Průlomový objev ve vzniku rakoviny ze zečištěného ovzduší

Vědci odhalili, jak znečištěné ovzduší způsobuje rakovinu plic, a provedli tak průlomový výzkum, který slibuje, že změní naše chápání této nemoci.

Zjištění popisují, jak jemné částice obsažené v automobilových výfukových plynech „probouzejí“ spící mutace v plicních buňkách a převádějí je do rakovinného stavu. Práce pomáhá vysvětlit, proč tolik nekuřáků onemocní rakovinou plic, a je „varovným signálem“ o škodlivém vlivu znečištění na lidské zdraví.

Podle průlomových údajů, které budou zveřejněny na kongresu Evropské společnosti pro lékařskou onkologii (ESMO) v roce 2022, vědci Prof. Charles Swanton z Francis Crick Institute a University College London, financovaném Cancer Research UK (1), byl identifikován nový mechanismus, který může u lidí, kteří nikdy nekouřili, vyvolat rakovinu plic. Tyto částice, které se obvykle nacházejí ve výfukových plynech vozidel a kouři z fosilních paliv, jsou spojeny s rizikem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), který má na svědomí více než 250 000 úmrtí na rakovinu plic ročně. V celosvětovém měřítku je nebezpečným úrovním znečištění ovzduší vystaveno více lidí než toxickým chemikáliím v cigaretovém kouři a tyto nové údaje dávají do souvislosti význam řešení problematiky zdraví klimatu pro zlepšení lidského zdraví,“

„Riziko rakoviny plic ze znečištěného ovzduší je nižší než z kouření, ale nemáme kontrolu nad tím, co všichni dýcháme. (…) Celosvětově je nebezpečným úrovním znečištění ovzduší vystaveno více lidí než toxickým chemikáliím v cigaretovém kouři a tyto nové údaje spojují význam řešení zdraví klimatu pro zlepšení lidského zdraví.“

Kouření zůstává nejčastější příčinou rakoviny plic, ale znečištěné venkovní ovzduší je ve Spojeném království příčinou přibližně každého desátého případu a odhaduje se, že na rakovinu plic každoročně zemře 6 000 lidí, kteří nikdy nekouřili. V celosvětovém měřítku bylo v roce 2019 přibližně 300 000 úmrtí na rakovinu plic přičítáno expozici jemným prachovým částicím, známým jako PM2,5, obsaženým ve znečištěném ovzduší.

Nejnovější práce odhaluje tento mechanismus prostřednictvím série pečlivých experimentů, které ukazují, že buňky nesoucí spící mutace se mohou při vystavení částicím PM2,5 stát rakovinotvornými. Tato znečišťující látka je ekvivalentem zápalné jiskry na plynové plotýnce.

 


Autor článku: Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

Všechny články