VIDEO: Jak situaci kolem emisí hodnotí datový analytik, který analyzoval ISTP?

Informační systém technických prohlídek, zkráceně ISTP, je online databáze provozovaná samotným Ministerstvem dopravy a ročně se do ní ukládají data z více jak 2.5 mil. emisních a technických kontrol v ČR.U každé emisní kontroly je znám datum a čas emisní kontroly, informace o vozidle, naměřené hodnoty, číslo protokolu, číslo emisní stanice a emisního technika a zejména výsledek, zda vozidlo vyhovělo nebo ne. K dispozici je tak velké množství dat použitelných k analýzám, které prováděl Ing. Petr Novák. Ptali jsme se ho na otázky i mimo jeho profesy a zde je jeho názor na celuo záležitost.

Všechny články